Privacy Statement

English

workflow-to-go is an app for professional users associated with an organization ID on the workflow-to-go backend. Access is established through registration at http://www.workflow-to-go.eu.

The app registers the MAC address on devices requesting access. The usage of the app including GPS coordinates (optional for each device user) and photos taken with the app are registered on the workflow-to-go backend and is accessible for administrators and supporters.

All communication between device and backend is encrypted over HTTPS. The app does not access the camera roll on the device and does not store usage history and photos on the device.

Dansk

workflow-to-go er en app for professionelle brugere, der er oprettet med et organisationsid på workflow-to-go backend. Adgang etableres ved henvendelse via http://www.workflow-to-go.eu.

App’ en registrerer MAC adressen på de devices, der ønsker adgang. Brugerens anvendelse af app´en, herunder GPS position (optionelt for brugeren) og fotos taget med app´en registreres på workflow-to-go backend og kan tilgås af administratorer og supportorganisation.

Al kommunikation mellem device og backend er krypteret over HTTPS. App’ en har ikke tilgang til kamerarullen og gemmer ikke brugshistorik og fotos på devicet.